הספר "בן בא לנו" מאת אליהו בקיש

תוכן הענינים
תוכן הענינים

3

כמה מילים של הכרת הטוב

7

הסכמות ומכתבי ברכה

9-19

הקדמה

21

 
א* על מה מדובר? יסודות המצוה וחשיבותה

27

יסודות המצוה

27

חשיבות מצות מילה

34

ב* מה עושה המוהל לבני? תהליך הברית ,ביאור מעשה המילה, הכנת התינוק לברית

41

תהליך הברית ,ביאור מעשה המילה והכנת התינוק לברית

41

ברית מילה "בלי דם ובלי בכי"

55

לאיזה מטרה לוקח המוהל את התינוק לפני ואחרי הברית והאם יש לחשוש?

59

ג* מה קורה ביום הברית? ביאור סדר הברית

79

ביאור סדר הברית

79

סדר המילה וברכותיה ]רשימה בלי מקורות[

           84

 
סדר המילה וברכותיהעם מקורות[

87

  1   כשמביאים התינוק למקום הברית עומדים כל הקהל.

87

  2    אמירת "בְּרוּכִים הַעוֹמְדִים וְהַיוֹשְׁבִים"

88

  3    אמירת הפסוקים ע"י אבי הבן והקהל

89

  4   כסא של אליהו

90

  5   ישיבת הסנדק

97

  6   אמירת הפסוקים ע"י האב

98

נוסח עדות המזרח

99

סידור עוד יוסף חי

100

סידור איש מצליח

101

מנהג תונס

102

מנהג אשכנז

103

מנהג חסידי חב"ד

105

מנהג תימן  - בלדי

106

מנהג תימן  - שאמי

107

  7    הוראות המוהל לאבי הבן

108

  8    ברכת "להכניסו"

109

  9   אמירת "כשם שנכנס"

113

  10   ברכת "על המילה"

115

  11    ברכת "שהחיינו"

117

  12   אמירת י"ג מדות של רחמים

121

  13   ברכת "הגפן"

124

  14   ברכת הריח126
  15   ברכת "אשר קדש ידיד מבטן"127
  16   אמירת "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"136
  17   אמירת הקדיש136
  18   ברכת המוהל136

  19   ברכת הכהנים

136

  20   קבורת הערלה בעפר

138

    סעודת הברית    21

140

מה צריך להביא?

145

 

לוח קיצורים וראשי תיבות

151
 
ביבליוגרפיה

161