הספר ”בן בא לנו” מאת אליהו בקיש

 

בן בא לנו

בענין מצות ברית מילה

ביאור מעשה המילה

וסדר הברית

 

 

  © אליהו בקיש  תשע״ז

©  הוצאת בקיש תשע״ז

מכון הדיין ר' ישעיה בקיש זצ"ל

 הזכויות שמורות להוצאת בקיש אין להעתיק חומר ללא רשות מפורשת מהמו"ל

 

המחבר

אליהו בקיש

המו"ל
eliyahoumohel@gmail.com

editionsbakish1@gmail.com

editionsbakish.com

9610 766 -052 5258916 -077