היסטוריה של מכון רי”ב

מכון הדיין ר 'ישעיה בקיש זצ"ל

מאז התשמ"ז 1987

מכון ר' ישעיה בקיש הוא מכון קטן שמטרתו להפיץ לימוד התורה, והיהדות. הוקדש לע"נ הרב המקובל ישעיה בקיש זלה"ה שהיה דיין בבה"ד בפאס שבמרוקו במאה השש עשרה.

גופי המכון הם שלשה:

עמותה רשומה. היא ע"ר במדינת צרפת (לפי חוק העמותות משנת 1901) ונוסד בעיר מונטפליר שבצרפת בשנת 2004.

הוצאת ספרים. תחת השם "הוצאת בקיש",  המכון מוציא לאור ספרים תורניים.

האתר. נוסד ביוזמת יו"ר המכון ר' הלל בקיש הי"ו בשנת תשע"א (2011), האתר editionsbakish.com מאפשר זיכוי הרבים בעצמה גדולה כשהרבה נושאים בתורה וביהדות ממחברים שונים מוגשים לציבור הרחב בחינם. רוב החומר בשפה הצרפתית. בזמן האחרון התחיל המכון לפרסם גם כן כמה דברים בשפה העברית. הביקור באתר: בין 15000 ל- 45000  דפים בכל חודש. האתר קיבל הסכמה מרב עיר (בצרפת) וכן הותר על ידי מערכת אינטרנט הכשר (free net). ראש המכון בודק בעצמו כל תוכן שפורסם באתר בהקפדה שהכל יהיה בתכלית הכשרות וברמה גבוהה כראוי לאתר תורני.

עוד לפני רישום העמותה, פעולות המכון התחילו בשנת תשמ"ז (1987) בצורה של שיעורי תורה וחוברות הנמסרים לציבור על ידי יו"ר המכון ר' הלל בקיש הי"ו. בס"ד חיבר חיבורים רבים על נושאים שונים: מכתבי יד הדיין הרב ישעיה בקיש זלה"ה,  ביאור על כל פרשיות התורה, על דקדוק לשון הקודש, על טו' בשבט, על תהילים קיט', סיפורי צדיקים ועוד. מיותר לומר שכל ספרי המכון מעוטרים בהסכמות ומכתבי ברכה מהרבנים שליט"א מכמה עדות ומגזרים (מארצנו הקדושה ומצרפת).

כל ההכנסות (ממכירת הספרים) משתמשים לצורך הדפסת הספרים והחזקת האתר. כמו כן ראש המכון וחברי הוועדה אינם מקבלים משכורות.

פעולות המכון בתקופה זו: הפרויקט הגדול של המכון בתקופה אחרונה הוא פירוש על כל הפטרות השנה שכרכו הראשון אמור לצאת לאור אי"ה עוד השנה.

פרויקט החביב של המכון בתקופה זו הוא לעודד מחברים חדשים (כמו אברכים צעירים) להפצת ספריהם. לדוגמא (לפי הפנאי של חברי המכון, ובלי נדר), וועדת המכון בודקת ספרים חדשים ואחרי בדיקה חיובית והסכמת המחבר, ניתן לפרסם החיבור החדש באתר של המכון (בחינם) להגדיל תורה ולהאדירה.